Rozpočet
Výkazy 2020


Výkazy Fin 2-12


Rozpočtová opatření 2020


Rozpočtová opatření 2020


Schválený rozpočet 2020

Schválený rozpočet na 2020


Rozpočtová opatření 2019

Rozpočtová opatření 2019


Fin 2-12

Výkazy 2019