Úřední deska

Volby 2021

Obec Dolní Hrachovice bude mít pro volby do PS PČR jeden volební okresk se sídlem v čp. 20 v budově Obecního úřadu Dolní Hrachovice.