Úřední deska
Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Oznámení o zahájení správního řízení – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – odchyt a manipulace s volně žijícími živočichy, V. Kolář.


Zastupitelstvo Jihočeského kraje

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 21. září 2023 od 10:00 hod.


Nedostatečně identifikovaní vlastnící

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků


Kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn - TPT SERVIS s.r.o. - 11.9.2023 - 13.9.2023

Kontrola kotle na tuhá paliva, roční servisní prohlídka kotle na plyn, kontrola spalinové cesty + čištění


MAS Krajina srdce, z. s. - Kotlíkové dotace
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Venkov 2022
Záměr obce
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2021
Oznámení
Vyvěšování dokumentů
Obnova zařízení pro volnočasové aktivity a instalace altánu, obec Dolní Hrachovice - publicita akce

Obnova zařízení pro volnočasové aktivity a instalace altánu, obec Dolní Hrachovice - publicita akce


Územní plán obce Dolní Hrachovice
Publicita
Opatření k šetření s vodou
Územní plán obce Dolní Hrachovice – vydaný 04/2015

Územní plán obce Dolní Hrachovice – vydaný 04/2015


Strategický rozvojový dokument obce Dolní Hrachovice

Strategický plán obce- aktualizace projednána a scházena 11/2015