Úřední deska
Prodej pozemku - záměr obce

Záměr obce - prodej pozemku 476/8,9 v k.ú. Mostek u Ratibořských Hor


Revize katastru

Oznámení o provedení revize katastru v období od 22.4.2024 - 1.12.2024


Volby do Evropského parlamentu - 2024

Obec Dolní Hrachovice bude mít pro volby do Evropského parlamentu konané 7. a 8. června 2024 jeden volební okrsek se sídlem v č. p. 20 v budově Obecního úřadu Dolní Hrachovice.


Havárie přivaděče - výzva k šetření vody v části obce Dolní a Horní Hrachovice

Havárie přivaděče - výzva k šetření vody v části obce Dolní a Horní Hrachovice


Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Oznámení o zahájení správního řízení – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – odchyt a manipulace s volně žijícími živočichy, V. Kolář.


MAS Krajina srdce, z. s. - Kotlíkové dotace
Vyvěšování dokumentů
Obnova zařízení pro volnočasové aktivity a instalace altánu, obec Dolní Hrachovice - publicita akce

Obnova zařízení pro volnočasové aktivity a instalace altánu, obec Dolní Hrachovice - publicita akce


Územní plán obce Dolní Hrachovice
Publicita

Oprava vodovodního řádu přivaděče
v části obce Mostek u Ratibořských Hor


Opatření k šetření s vodou
Územní plán obce Dolní Hrachovice – vydaný 04/2015

Územní plán obce Dolní Hrachovice – vydaný 04/2015


Strategický rozvojový dokument obce Dolní Hrachovice

Strategický plán obce- aktualizace projednána a scházena 11/2015