Úřední deska
Daň z nemovitých věcí - veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí - veřejná vyhláška - 2024


Vyvěšení návrhu oop - výjimka vlk evropský a kříženci

Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL (návrh) – o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského (Canis lupus) a odstranění kříženců - úřední desky - vyvěšení


Výjimka ZCHD (čmeláci)

Oznámení o zahájení správního řízení – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – Výzkum čmeláka Bombus confusus a dalších čmeláků r. Bombus.


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZL

Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v souladu s ustanovením § 5b odst. 4 ZOPK a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
stanovuje
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů.


Havárie přivaděče - výzva k šetření vody v části obce Dolní a Horní Hrachovice

Havárie přivaděče - výzva k šetření vody v části obce Dolní a Horní Hrachovice


Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Oznámení o zahájení správního řízení – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – odchyt a manipulace s volně žijícími živočichy, V. Kolář.


MAS Krajina srdce, z. s. - Kotlíkové dotace
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Venkov 2022
Záměr obce
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2021
Oznámení
Vyvěšování dokumentů
Obnova zařízení pro volnočasové aktivity a instalace altánu, obec Dolní Hrachovice - publicita akce

Obnova zařízení pro volnočasové aktivity a instalace altánu, obec Dolní Hrachovice - publicita akce


Územní plán obce Dolní Hrachovice
Publicita
Opatření k šetření s vodou
Územní plán obce Dolní Hrachovice – vydaný 04/2015

Územní plán obce Dolní Hrachovice – vydaný 04/2015


Strategický rozvojový dokument obce Dolní Hrachovice

Strategický plán obce- aktualizace projednána a scházena 11/2015