Úřední deska
Závěrečný účet 2019
Zpráva z přezkumu DSO, návrh ZÚ DSO

Zpráva z přezkumu DSO


Veřejná vyhláška MZe


Opatření obecné povahy


Stanovisko MV
Sbírka zákonů
Nařízení hejtmanky č. 1
Přezkum hospodaření za rok 2019


Zpráva z přezkumu 2019


Opatření obecné povahy 1/2015


Bobr evropský


Veřejná vyhláška MZe


Opratření veřejné povahy


Veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy


Opatření k šetření s vodou
Střednědobý rozpočtový výhled


Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu obce


Územní plán obce Dolní Hrachovice – vydaný 04/2015

Územní plán obce Dolní Hrachovice – vydaný 04/2015


Strategický rozvojový dokument obce Dolní Hrachovice

Strategický plán obce- aktualizace projednána a scházena 11/2015