Úřední deska
Opatření obecné povahy 1/2015


Bobr evropský


Veřejná vyhláška MZe


Opratření veřejné povahy


Čištění studní - leták
Bobr
Návrh rozpočtu MRV na 2020
Projekty 2019
Závěrečný účet za 2018
Zpráva z přezkumu
Veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy


Opatření k šetření s vodou
Střednědobý rozpočtový výhled


Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu obce


Územní plán obce Dolní Hrachovice – vydaný 04/2015

Územní plán obce Dolní Hrachovice – vydaný 04/2015


Strategický rozvojový dokument obce Dolní Hrachovice

Strategický plán obce- aktualizace projednána a scházena 11/2015