Úřední deska

Oznámení

Oznámení

Obec Dolní Hrachovice oznamuje, že všechny rozpočtové dokumenty jsou uvedeny na stránkách obce v sekci:

- úřední deska - Závěrečný účet

- úřad - rozpočet - Schválený rozpočet na 2021

                        - Střednědobý rozpočtový výhled 2022 - 2024

                        - Rozpočtová opatření

                        - Účetní výkazy