Úřední deska

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZL

Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v souladu s ustanovením § 5b odst. 4 ZOPK a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
stanovuje
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1299880483-0-vyveseni-dopis-oop-kormoran-s.z.-106827-2023.pdf 299.7 Kb
priloha-1299880483-1-opatreni-obecne-povahy-kormoran-s.z.-106827-2023.pdf 198.4 Kb
priloha-1299880483-2-priloha-c.-1-oop-kormoran-sp.zn.-106827-2023.pdf 60.9 Kb