Úřední deska

Svoz odpadu

Svoz velkoobjemového a elektro odpadu

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO,

 ELEKTRO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU SE

 USKUTEČNÍ  VE DNECH

7. – 10. 5. 2021